1000 Senelik Sevap Kazandıran Şaban Ayı ZikirleriŞaban Ayında 1000 Senelik İbadet Yazdıran Zikir..

"Lâ ilâhe illallâh vela na'budu illa iyyah muhlisine lehud-din velev kerihel kafirun."

Şaban ayında bu duayı okuyana bin sene ibadet etmiş sevabı yazılır. Bin senelik günahı da olsa silinir. Kabrinden yüzü ayın ondördü gibi çıkar ve ALLAH C.C. indinde sıddık olarak yazılır. Kaynak: (Safûrî, Nüzhetül-mecâlis, 1/144)