Yeni

AKŞEMSEDDİN HAZRETLERİNİN OĞULLARI

AKŞEMSEDDİN HAZRETLERİNİN OĞULLARI

Hazreti Fatih'in de hocası olan Akşemseddin Hazretlerinin 12 oğlu vardı. Birgün 12 oğlunu da yanına toplayıp, uzun uzun onları seyrettikten sonra, «Allah'ım sana hamd ü senalar olsun» diye dua etti. Akşemseddin Hazretlerinin oğulları, babalarına; kendilerini verdiği için Allah'a hamdediyor sandılar.
Akşemseddin Hazretlerinin meczup bir müridi vardı. Şeyhine:
— Ben senin niçin hamdettiğini biliyorum, dedi. Hazreti Şeyh:
— Neden? diye sorduğunda, şöyle dedi:
— Sen Allah (c.c.) sana 12 evlât verdiği halde hiç birisinin sevgisi, senin kalbini Allah'a olan muhabbetinden ayırmadığı için hamdediyorsun.
* * *

islam