Yeni

DERVİŞ YOK

DERVİŞ YOK

Padişahın biri, adamlarından birine bir miktar para verip şehir içindeki dervişlere dağıtmasını söylemiş. Adamcağız bir çok dervişin yanına gidip gelmiş ve parayı padişaha iade etmiş.
Padişah: «Niçin dağıtmadın?» diye sormuş.
Adam, Padişahım derviş bulamadım, demiş.
Padişah: «Şehirde yüzlerce derviş vardır» deyince adam,:
— Efendimiz! Dervişler para kabul etmiyorlar. Para alanlar ise zaten derviş değil kî, diye cevap vermiş.

islam