Yeni

ONDAN BERİ YÖNELDİM


Ondan beri yöneldim,
Dost ile bile geldim.
Pes bu aleme çıktım,
Bir acep hale geldim.

O dost açtı gözümü,
Gösterdi kend'özümü,
Gönlümdeki razımı,
Söyledim, dile geldim.

Gör ne yuvadan uçtum,
Aşk tuzağına düştüm.
Bu halka razım açtım,
Tutuldum ele geldim.

Tuzağa düşen gülmez,
Söylerim dilim bilmez.
Âşıklar rahat olmaz,
Bir acep ile geldim.

Ben bunda geldim, bu dem,
Geri ilime gidem,
Sanma ki, bunda beni,
Altına, mala geldim.

Değilim kal-ü kıylde
Hâlim ahvalim nedir.
Ya yetmiş iki dilde,
Bu mülke sora geldim.

Ne haldeyim ne bilem,
Tuzaktayım ne gülem,
Bir garipçe bülbülem;
Ötmeğe güle geldim.

Gül Muhammed teridir,
Bülbül onun yâridir,
O gül ile ezeli.
Cihana bile geldim.

Kudret suret yapmadan,
Âlem halkı dönmeden,
Ferişteler tapmadan,
İleri yola geldim.

Mescitte, medresede,
Çok ibadet eyledim,
Aşk oduna yanuban;
Ondan meydana geldim.

Yine Yunus’a sordum,
Aydur Hak nurun gördüm.
İlk yaz güneşi gibi,
Mevc vurup doğa geldim.

Yunus Emre
islam
Devamını Oku »

ON SEKİZ BİN ÂLEMİM CÜMLESİ BİR İÇİNDE


On sekiz bin âlemin cümlesi BİR içinde,
Kimse yok BİR'den ayrı, söylenir BİR içinde.

Cümle BİR onu BİR'ler, cümle ona giderler,
Cümle dil onu söyler, her BİR tebdil içinde.

Cümle göz onu gözler, kimse yok nişan verir,
Gören kim, gösteren kim? Kaldık müşkil içinde.

Kim gördü onu ayan, ne nakş-u ne hod nişan,
Söz "len terânî" dir Musa'ya Tur içinde.

Doksan bin Hak kelâmı, altmış bini hâs-u âm,
Otuz bini hâssül-hâs, otuz bin sır içinde.

Oldurur ol gizli söz, ârif söyler dün gündüz,
Hiç nişanı denmedi hûr-u kusur içinde.

Yunus sen diler isen, dostu görem der isen,
Ayandır görenlere, ol gönüller içinde.

Yunus Emreislam
Devamını Oku »

ÖMÜR BAHÇESİNİN GÜLÜ SOLMADAN


Ömür bohçasının gülü solmadan,
Uyan gel gözlerim, gafletten uyan.
Ecel bir gün bize haydi demeden,
Uyan gel gözlerim, gafletten uyan.

Niçin gaflet ile mağrur olursun?
Kervan göçer gider, yolda kalırsın.
Be vallahi sonra pişman olursun,
Uyan gel gözlerim, gafletten uyan.

Kaba döşekte yatma döne döne,
Mağrur olup uyuma kana kana.
İletirler seni karanlık sine,
Uyan gel gözlerim, gafletten uyan.

Derviş Yunus söyler: Sözün tutulmaz,
Senin kumaş bu illerde satılmaz.
Böyle yatmak ile Hakk'a varılmaz,
Uyan gel gözlerim, gafletten uyan.

Yunus Emreislam
Devamını Oku »

ÖMRÜM BENİ SEN ALDATTIN


Ömrüm beni sen aldattın,
Ah n'ideyim ömrüm seni?
Beni deprenemez kodun,
Ah n'ideyim ömrüm seni?

Benim varım hep sen idin,
Canım içinde can idin,
Hem sen bana sultan idin,
Ah n'ideyim ömrüm seni?

Gönlüm sana eyler idim,
Gül deyüben yıylar idim,
Garipseyip ağlar idim,
Ah n'ideyim ömrüm seni?

Gider imiş bunda gelen,
Dünya işi cümle yalan,
Ağlar ömrün yavı kılan,
Ah n'ideyim ömrüm seni?

Hayrım, şerrim yazılacak,
Ömrüm ipi üzülecek.
Gidip sûret bozulacak,
Ah n'ideyim ömrüm seni?

Bari kapıdan kaçmasan,
Göçküncü gibi göçmesen,
Ölüm şarabın içmesen,
Ah n'ideyim ömrüm seni?

Bir gün ola sensiz kalam,
Kurda, kuşa öğün olam,
Çürüyüben toprak olam,
Ah n'ideyim ömrüm seni?

Miskin Yunus bilmez misin?
Yoksa nazar kılmaz mısın?
Ölenleri anmaz mısın?
Ah n'ideyim ömrüm seni?

Yunus Emreislam
Devamını Oku »

OL KADİR-İ KÜN FEYEKUN


Ol Kadir-i kün feyekun,
Lütfedici Rahman benim.
Kesmeden rızkını veren,
Cümlelere sultan benim.

Nutfeden adem yaratan,
Yumurtadan kus türeten.
Kudret dilini söyleten,
Zikr eyleyen Subhan benim.

Kimini zahit eyleyen,
Kimine fasık eyleyen.
Ayıplarını örtücü
O delil-ü burhan benim.

Bir kuluna atlar verip,
Avrat u mal ciftler verip.
Hem yok birinin bir pulu,
Ol Rahim ü Rahman benim.

Benim ebed benim beka,
Ol Kadir-i Hay mutlaka.
Hızır ola yarın saka,
Onu kılan Gufran benim.

Dört türlü nesneden hasıl,
Bilin iste benim delil.
Od ile su, toprak ve yel,
Bünyad kılan Yezdan benim.

Ete deri sünük catan,
Ten perdelerini tutan.
Kudret işim coktur benim,
Hem zahiri ayan benim.

Hem batınım hem zahirim,
Hem evvelim, hem ahirim.
Hem ben oyum, hem o benim,
Hem o kerim-ü han benim.

Yoktur arada terceman,
Ordaki iş bana ayan.
Odur bana veren lisan,
O denize umman benim.


Bu yeri göğü yaratan,
Bu arş-ü kürsi durduran.
Bin bir adı vardır Yunus,
O sahib-i Kur’an benim.

Yunus Emreislam
Devamını Oku »